İade ve İptal Koşulları

1. Cayma Hakkı

1.1. 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ‘Cayma Hakkı’nın istisnalarının düzenlendiği 15. maddesinin e fıkrası uyarınca ‘Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler’ ve ğ fıkrası uyarınca; ‘Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler’ cayma hakkının istisnası niteliğindedir. Tuzonline Eğitim Platformu tarafından tüketiciye sunulan ders notları, elektronik kitap ile kayıtlı (offline)-canlı (online) video ders hizmetleri belirtilen istisnalar kapsamında yer aldığından; Tüketicinin, işbu sözleşme kapsamında satın aldığı kitaplar ve kayıtlı-canlı video ders hizmetleri yönünden cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

1.2. Mücbir Sebep

Herhangi bir mücbir sebebin varlığı ve devamı süresince, çalışma imkânlarının kısmen veya tamamen durdurulması halinde Tuzonline Eğitim Platformunun yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır.

İlgili kamu otoritesi tarafından, mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması veya ertelenmesi halleri de mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

Tuzonline Eğitim Platformunun, ‘kayıtlı ders’ hizmetinin 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Tuzonline Eğitim Platformuna erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine (doğal afet, elektrik, internet kesintisi, yetkili kamu otoritelerinin engellemesi vb. durumlar söz konusu olabilir) ilişkin bir garanti vermemektedir. Tuzonline Eğitim Platformu, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp yapılmamasının Tuzonline Eğitim Platformu ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle herhangi bir sınavın yapılmayacağı sebep gösterilerek sözleşme konusu olan paketin iptali Tüketici tarafından talep edilemez; Tüketici bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

 

2. Ödeme İadesi

Sözleşme konusu hizmetin Tuzonline Eğitim Platformu tarafından ifa edilememesi veya Tüketici hakem heyeti tarafından Tüketiciye bedel iadesine karar verilmesi durumlarında, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıdaki gibidir:

2.1. Kredi kartı ile ödeme yapılmışsa banka veya ödeme kuruluşunun komisyon tutarı iade edilmez. Kredi kartı veya havale ile ödeme yapılmışsa KDV tutarı ve yayın tutarı iade edilmez. Canlı video paketlerinde paket kapsamında iadeye karar verilen tarihe kadar işlenen canlı/kayıtlı ders oranına karşılık gelen eğitim tutarı iade edilmez. Kalan ödeme tutarlarının tümü kredi kartına veya Tüketicinin maille bildirmiş olduğu kendi adına kayıtlı banka hesap numarasına iade edilir.

2.2. Tüketici, tüm bu ödeme iade prosedürünü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

 

3. Gizlilik ve Rekabet Yasağı

Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistikî bilgileri, uzaktan eğitim bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman, eğitim dokümanı vs belgeleri, uzmanlık bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği tam olarak korumayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

4. Uyuşmazlık ve Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Tuzonline Eğitim Platformunun veya Tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Ankara Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

5. Yürürlük

Tüketicinin Tuzonline Eğitim Platformunun internet sitesinde sözleşmeyi kabul etmesi ve ücretini ödemesinden sonra sözleşme yürürlüğe girmiş olur ve taraflar açısından hüküm ve sonuç doğurur.

 Tüketici, işbu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme metnini elektronik ortamda teyit etmekle, ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.